Ile produktów: 0 szt. / Suma 0.00 zł
Login:
Hasło:
 
 
F.H.U. Paolo

kom. 0 693 007 300
kom. 0 603 945 045
tel. (32) 716 88 88

mail: fhupaolo@wp.pl
mail: biuro@ogrodzeniapaolo.pl

SKLEP
ul. Radoszowska 2c
44-293 Szczerbice
OBOK OSP

PUNKT SPRZEDAŻOWY
ul. Spółdzielcza 11
44-145 Pilchowice
OBOK BIEDRONKI

1. Sklep ogrodzeniapaolo.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż asortymentu za pośrednictwem sieci Internet.

2. Poprzez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia w sklepie ogrodzeniapaolo.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

4. Zaraz po złożeniu zamówienia zostaje wysłany e-mail do Klienta z informacją o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W przypadku braku otrzymania informacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową lub telefoniczną. Klient musi potwierdzić zamówienie w ciągu 7 dni. Realizacja zamówienia jest wstrzymana do momentu otrzymania potwierdzenia. Jeżeli w przeciągu tego czasu zamówienie nie zostanie potwierdzone, zostanie automatycznie anulowane.

5. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu. Błędnie wypełnione formularze mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia.

7. Płatności za zamówione produkty można dokonać  przy odbiorze towaru w siedzibie firmy lub przelewem na konto ogrodzeniapaolo.pl.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
A) w przypadku zamówień płatnych przelewem,  - po zaksięgowaniu przedpłaty na nasze konto.


9. Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia w przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność.

10. W przypadku braku części produktów z zamówienia Klient informowany jest o tym fakcie e-mailem. Może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji:
- częściowa realizacja
- wydłużenie czasu oczekiwania
- anulowanie całości zamówienia.
Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji z zamówienia bądź anulowania całości w momencie braku odpowiedzi od Kupującego w ciągu 3 dni.

11. Czas, w jakim zostanie dostarczona paczka zależy od momentu, kiedy zostanie zaksięgowana wpłata za zamówiony towar na koncie Sklepu (chyba, że wybierzesz inna formę) oraz czas, jaki jest potrzebny poczcie lub kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.

Termin otrzymania przesyłki = czas zaksięgowania wpłaty + czas dostawy

O dokonaniu wysyłki zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany e-mailem.

12. Wszystkie artykuły oferowane przez ogrodzeniapaolo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych.

13. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

14. Wraz z każdym zamówieniem wystawiamy szczegółowe zestawienie zawartości wysłanej paczki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

15. Klient może do momentu akceptacji anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem
biuro@ogrodzeniapaolo.pl   

16.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firm przewozowych. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności listonosza lub kuriera, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

17. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w przeciągu 10 dni bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Termin 10 dni, w którym konsument ma możliwość odstąpienia od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. W celu zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przy rozwiązaniu umowy kupna-sprzedaży koszty dostawy i zwrotu pokrywa Kupujący.

18. W razie odstąpienia od umowy, wszystkie przedpłaty (jeśli dotyczy) zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni, po otrzymaniu zwróconego towaru przez Kupującego do siedziby firmy, koszty zwrotu pokrywa kupujący.

19. Koszty wysyłki towary pokrywa Kupujący, w przypadku nie odbioru towaru przez  Kupujący zostanie  on obciążony  dwu krotną wartością wysyłki. Jeśli zamówienie zostało już opłacone kwota za wysyłkę zostanie odjęta od wartości zamówienia pozostała część pięniędzy zostanie zwrócona do  7 dni. Na koszt wysyłki zostanie wystawiony stosowny dokument księgowy.

20. Dokładamy wszelkich starań, by opisy artykułów przez nas zamieszczane na stronie były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt pod adresem
biuro@ogrodzeniapaolo.pl   

21.
Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu i edycji swoich danych.


 22.   Sprzedawane produkty w sklepie ogrodzeniapaolo.pl nie  posiadaja gwarancji chyba że taka informacja jest zamieszczona na karcie produktu. Uprawnienia z tytułu gwarancji, należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu, jeśli taka istnieje.

23. Korzystanie z serwisu  ogrodzeniapaolo.pl jest równoznaczne z akceptacja w/w regulaminu.